Reklamační řád

Reklamační řád

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Ke každému zakoupenému zboží je vystaven nákupní doklad (faktura) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, datum prodeje). Tento nákupní doklad je zasílán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

1. Práva z vadného plnění

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

 

Uplatnit právo z vady nelze:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, vytiskněte si prosím fakturu z emailu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím, popisem reklamovaných vad a požadavkem na vyřízení reklamace zašlete na adresu minimol.cz U krčské vodárny 22, 14000 Praha 4. Doporučujeme použít vzorový formulář pro uplatnění reklamace Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť.

Po přijetí reklamovaného zboží Vám zašleme potvrzení o reklamaci.

 

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace včetně odstranění vad má prodávající 30 dní od převzetí zboží. Nejpozději do této doby Vás budeme informovat o vyřízení reklamace. V případě , že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného , které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email obchod@minimol.cz.

Po vyřízení reklamace se doba pro uplatnění práva z vady prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se tato doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pokračuje původní lhůta pro uplatnění práva z vady.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

 

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 16.4.2016. Je k dispozici jako dokument na www.minimol.cz

 

Reklamační formulář ke stažení vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Postup pro uplatnění reklamace

Pokud váš výrobek projevuje vady, o kterých je možné se domnívat, že vznikly v důsledku výrobní vady (nejedná se tedy o běžné opotřebení, škody vlivem nedodržení doporučeného způsobu údržby- hlavně praní a sušení, škody způsobené šatními škůdci), je vaše právo takový výrobek reklamovat. Níže uvádíme doporučený postup.

 

  1. Najděte si v emailu doklad o koupi
  2. Vyplňte vzorový formulář pro uplatnění reklamace
  3. Vyprané a vyčištěné zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem zabalte pro přepravu
  4. Balíček odneste na jakoukoliv pobočku Zásilkovny, kde obsluze nahlásíte kód pro odeslání 91558644 na balíček není potřeba nic jiného psát, obsluze však nahlašte svoje jméno jako odesílatele pro snazší dohledání a identifikaci balíčku v případě ztráty.
  5. Po převzetí balíčku zboží odešleme výrobci k posouzení reklamace. Vyřízení reklamace, pokud je nutná oprava nebo zaslání nového kusu, může trvat až 30 dnů od převzetí balíku. Zpravidla je tato doba kratší, ovšem závisí na individuálním posouzení.
  6. Vždy je potřeba vyplnit reklamační formulář, zejména uvést celé jméno kupujícího, číslo a datum objednávky kvůli identifikaci.

 

V případě otázek jsme k dispozici na emailu obchod@minimol.cz nebo na messengeru.